Witamy na stronach internetowych PZKO Leszna Dolna

 

 

 

Aktualności:

- !Już teraz w sobotę 1.4.2017 turniej w Ping-Pongu w Domu PZKO. Dzieci oraz młodzież od godziny 9:00, dorośli od godziny 13:30. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy  na zebranie  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE, które  odbędzie się dnia  8.4.2017 w DOMU PZKO w Lesznej Dolnej, początek o godz. 15:00. Liczymy na  Wasz  udział.                                                              

                                                                               

 UWAGA !
W tym roku chcemy rozpocząć prace remontowe naszego DOMU PZKO w Lesznej Dolnej.
Chodzi głównie o modernizację kotłowni oraz wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych.
Dary pienężne można przekazać przez rejonowych w formie deklaracji lub przesłać wprost
na konto bankowe miejscowego koła PZKO nr. 1682595359/0800 z dopiskiem dar-remont domu.  
Dla wszystkich darczyńców jest możliwe oczywiście wystawienie pokwitowania.
 
Dziękujemy za pomoc finansową!
 
Zarząd MK PZKO Leszna Dolna