Witamy na stronach internetowych PZKO Leszna Dolna

 

 

 

Aktualności:

Zarząd  MK PZKO Leszna Dolna zaprasza  swoich członków i sympatyków  do pomocy  przy porządkowaniu  domu PZKO i  ogrodu. Brygada  wiosenna  od 18.4.  – 20.4. / środa, czwartek, piątek/   codziennie  od godz. 15- tej.Każda pomoc jest mile widziana.                                                                     

 
 
UWAGA !
Dary pienężne można przekazać przez rejonowych w formie deklaracji lub przesłać wprost
na konto bankowe miejscowego koła PZKO nr. 1682595359/0800 z dopiskiem dar-remont domu.  
Dla wszystkich darczyńców jest możliwe oczywiście wystawienie pokwitowania.
 
Dziękujemy za pomoc finansową!
 
Zarząd MK PZKO Leszna Dolna