Aktualności

1. 10. 2020

Remont Domu PZKO

Aktualnie jest w toku remont holu wejściowego, toalet i klatki schodowej naszego Domu PZKO.
 
Z tego powodu wynajęcie sali Domu PZKO jest aktualnie niemożliwe.
 
 UWAGA !
Dary pienężne można przekazać przez rejonowych w formie deklaracji lub przesłać wprost
na konto bankowe miejscowego koła PZKO nr. 1682595359/0800 z dopiskiem dar-remont domu.  
Dla wszystkich darczyńców jest możliwe oczywiście wystawienie pokwitowania.
Dziękujemy za pomoc finansową!

 
Zarząd MK PZKO Leszna Dolna