Klub Młodych

Klub Młodych

W latach 1973 - 1992   pracował bardzo aktywnie Klub Młodych  (od 1981 roku pod nazwą ,,Brać,,) , który prowadzili kolejno Władysław Matwijków, Tadeusz Szkucik i Benedykt Trombik. Klub ,,Brać,, założono dokładnie w dniu 27 stycznia 1973 roku. Warunki do spotykania się i działalności były wtedy dosyć skromne, ponieważ ograniczały się do kilkunastu metrów kwadratowych świetlicy PZKO-wskiej (wspólnej z zarządem koła ) mieszczącej się  na piętrze gospody ,,Braterstwo,,. Sporadycznie korzystać można było z sali na parterze. Jednak kilkunastu  młodych zapaleńców spotykało się raz w tygodniu na wspólnej zabawie . Pomagali też w przygotowywaniu imprez w kole (festyny, bale czy baliki dla przedszkolaków ). Młodzi założyli amatorski  zespolik teatralny ( w lutym 1973 r.), który przez kilka lat przygotowywał programy kulturalne na zebrania i imprezy koła, corocznie wystawiał jednoaktówki bądź całowieczorowe sztuki na scenie  sąsiedniej gospody ,,U Niemca,, . Reżyserami kolejno byli aktorzy Sceny Polskiej Kazimierz Siedlaczek, Janusz Bobek, była kierowniczka dolnoleszniańskiej szkoły Ema Jurzyca oraz  nauczyciel Tadeusz Szkucik . Z owymi sztukami wyjeżdżał zespół do sąsiednich miejscowości  (Wędrynia, Karwina-Henryk, Kocobędz, Trzyniec-Podlesie ). Dobrze rozwijająca się działalność zespoliku teatralnego została  jednak przerwana i zakończona z chwilą, kiedy w gospodzie ,,U Niemca,, zlikwidowano scenę (1979 r.). Zespolik wystawił jeszcze kilka razy skecze w salce ,,Braterstwa,, i na tym jego działalność definitywnie zakończono. Wtedy to w Lesznej Dolnej nie było już możliwości do wystawiania sztuk. Młodzież żyła też sportem . Drużyna siatkówki corocznie wyjeżdżała na turniej do Koszarzysk, który odbywał się w ramach organizowanego wtedy Festynu Górskiego PZKO. Młodzi brali także udział z sukcesami  w rozgrywanych wtedy mistrzostwach PZKO w lekkiej atletyce  (Karwina, Trzyniec), szachach , strzelectwie i narciarstwie. Kilku z nich zakwalifikowało się też do drużyny ogólnozwiązkowej, która w  l. 1981  oraz 1984  reprezentowała Zaolzie na Letnich Ogólnoświatowych Polonijnych Igrzyskach Sportowych odbywających się w Krakowie czy Warszawie. Z wielkimi sukcesami startowały też reprezentacje klubu w tzw. Kluboturniejach wiedzy ogólnej organizowanymi przez ZG PZKO w różnych miejscowościach  (np. w 1979 r. 1. miejsce w Orłowej oraz 1. miejsce w 1984 roku w Gutach ). W tym okresie czasu zrodziła się myśl zorganizowania turnieju piłkarskiego w ramach całego Związku. Zaczęto organizować tzw. ,,Puchar Lata,,. Turniej stał się później bardzo popularnym i ,,przeżył,, 40 lat. 

Jak to bywa w pracy społecznej, zespołach i klubach – zestarzała się grupa zapaleńców, Klub Młodych przestał istnieć. Nie znalazł się nikt, kto zechciałby wziąć na swoje barki niełatwą funkcję organizatora i wodzireja. W kronice KM zapisano dzień 5 września 1992 roku jako dzień zakończenia działalności Klubu Młodych ,,Brać,, w Lesznej Dolnej.  Od początku działalności aż do jej zakończenia  była prowadzona  kronika. Kronikarzami byli kolejno: 1973 – 1974 Tadeusz Szkucik, 1974 – 1975 Urszula Staszko, 1975 – 1984 Tadeusz Szkucik, 1984 – 1986 Alicja Zuber oraz 1987 – 1992 ponownie Tadeusz Szkucik.

Po dłuższym czasie przyszedł rok 2019 i coś drgnęło. Zaczęła się powoli i ostrożnie zbierać grupka teraźniejszych młodych i w końcu został zreaktywowany Klub Młodych. Jest chęć, trochę zapału i powstał zalążek czegoś, co może przynieść efekty. Młodzież ma wspaniałe warunki  - salę ze sceną, pokoje, własne przestronne pomieszczenie, całe zaplecze wewnętrzne i zewnętrzne. Na czele stoi Dorota Bartnicka, która też została członkiem zarządu MK.  Młodzi zorganizowali sobie już kilka mniejszych imprez, pomagają też starszym PZKO-wcom w działalności społecznej.