Dom PZKO

Dom PZKO w Lesznej Dolnej
 Budowany przez członków Koła w okresie
luty 1984 – wrzesień 1990
 Architekt – inż. Gustaw Cieślar
 Kierownik budowy – Alojzy Szkucik
 Dom oddano do użytku 15.9.1990 r.
 Przy budowie odpracowano darmowo 30.500
roboczogodzin
 Kosztorys – 512.000 Kč ( z tego ¾ dobrowolne dary
członków i sympatyków, ¼ dotacja ówczesnego ZG
PZKO)
 
Oferujemy:
Prywatne imprezy rodzinne (mała salka – 30 osób, duża sala ze sceną – 120 osób), zabawy towarzyskie, zebrania, konferencje, spotkania w plenerze, prywatki, zgrupowania zespołów, możliwość noclegów, bar piwniczny, wykłady, koncerty, przedstawienia, kuchnia….

Kontakt:
gospodarz - Beata Bartnicka
tel.: 774 378 588
e-mail: pzkolesznadolna@seznam.cz