Leszna - nazwy miejscowe

Leszna (Lyszno) - nazwy miejscowe

Następna publikacja Tadeusza Szkucika  o Lesznej
 
Leszna - miejscowe nazwy