Remont Domu Polskiego PZKO Leszna Dolna - Elewacja

Remont Domu PZKO - elewacja

Zadanie pn. „Remont Domu Polskiego Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Trzyńcu – Leszna Dolna”
Remont dotyczy:    Elewacja zewnętrzna
Finansowanie:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego

Opis zadania:    W ramach remontu jest docieplenie wszyskich ścian obwodowych obiektu. Docieplenie będzie wykonane systemem kontaktowym na bazie kleju.
Otynkowanie ścian będzie tynkiem silikonowo-silikatowym a cokoła tynkiem akrylatowo mozaikowym. W ramach remontu będą wymienione wszystkie rynny okapowe, zostaną pomalowane części metalowe poddasza i blachy lemujące dach. Zostaną zabudowane rury wentylacyjne i ich zakończenie w miejscach wyjściowych z budynku. Ze strony południowej będzie doinstalowane zastrzeszenie wejścia głównego oraz platforma wraz z wjazdem dla wózków inwalidzkich.