Aktualności

Ludwik Cienciała

11.1.2022
MK PZKO w Lesznej Dolnej pamięta!


Ludwik Cienciała
10 I 1922 – 14 VI 1984


Urodził się 10 stycznia 1922 roku w Lesznej Dolnej z rodziców zatrudnionych w hucie trzynieckiej. Podobnie jak oni, sam całe życie poświęcił się pracy w tych zakładach, pracując jako frezer i dłutownik w warsztatach mechanicznych. Dotknięty, jak wielu innych, losem okupanta, był kilka miesięcy więziony, później zesłany na roboty przymusowe do Rzeszy. Po wojnie p owrócił do huty, wreszcie w roku 1982 przeszedł na emeryturę. Od lat młodzieńczych towarzyszył mu jędrny humor, którym przez całe życie dzielił się ze społeczeństwem. Już jako chłopiec zainteresował się teatrem amatorskim w rodzinnej wiosce i samym Trzyńcu. W swym otoczeniu, a nawet w szkole, wyróżniał się niepospolitymhumorem i już w latach młodzieńczych towarzyszył mu przydomek Szwejka.